РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

06.07.2015

Експертите от РИОСВ – Пазарджик провериха 88 обекта през юни. Извършени са 110 проверки, дадени са 60 предписания за отстраняване на допуснати нередности. Съставени са актове за административно нарушение на Закона за управление на отпадъците на кметовете на Белово и село Сестримо. Кметовете са санкционирани заради нерегламентирани сметища от битови и строителни отпадъци и липса на мерки за почистването им.

Четири акта са съставени за заустване на отпадъчни води, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения и за заустване без разрешително. Ще бъдат глобени собствениците на галваничен цех в Панагюрище, на предприятие за производство на акумулаторни батерии в Пазарджик, ВиК ЕООД, Велинград и „Панагюрска медна компания“ ООД, площадка с. Цар Асен. За неизпълнение на условия в комплексното разрешително, на свинекомплекса на „Свиком“ АД, Априлци също е съставен акт, както и на физическо лице от с. Черногорово за нерегламентирано третиране на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства.

През юни са издадени три наказателни постановления. На фирма „Хрис” ООД – цех за разфасовка на пилета в Пазарджик е наложена санкция от 1000 лв. за заустване на отпадъчни води, превишаващи индивидуалните емисионни ограничения, фиксирани в разрешителното на обекта. На физическо лице от Пазарджик е наложена глоба от 200 лв. за непредставени в срок договори за събрано електрическо и електронно оборудване. С 2000 лв. е санкцията за винарната на „Памексвим”ООД в Памидово за неводена отчетност на образуваните от дейността отпадъци.

На Зеления телефон и електронната поща на инспекцията през последния месец постъпиха шест сигнала, четири от които за защитени видове бедстващи птици.