РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


16.07.2015

 Днес в 10.00 часа, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие новата пречиствателна станция за отпадъчни води на град Пещера, изградена по Oперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. По проекта са рехабилитирани 18,9 км канализация и 15,3 км водопроводна мрежа. Общата стойност на инвестицията е близо 26 млн. лв.