РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

05.08.2015

 На 6 август от 11 ч. министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще присъства на церемония за откриване на обекти от водния цикъл на Панагюрище, изградени със средства по ОП „Околна среда 2007-2013“.

Общата стойност на инвестицията е 56,6 млн. лв. Средствата са вложени в изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, обслужваща близо 18 000 души, и подновяване на ВиК мрежата в града. Положена е близо 60 км линейна инфраструктура – 33,1 км канализация и 24,6 км водопровод. Осигурено е екологосъобразно отвеждане, пречистване и заустване на битовите отпадни води в река Панагюрска Луда Яна. Новите обекти покриват изискванията на европейското законодателство за околната среда. Подобрени са санитарно-хигиенните условия за живот, намален е здравният риск за хората.

Преди реализацията на проекта по ОПОС 2007-2013 загубите на питейна вода са надвишавали 60%, проводимостта на канализационната мрежа бе намалена с над 40 на сто, заради корозия и затлаченост, а поради липсата на ПСОВ отпадъчните води замърсяваха околната среда.