РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

06.08.2015

Общата стойност на инвестицията е 56,6 млн. лв. Средствата са вложени в изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и подновяване на ВиК мрежата в града. Положена е близо 60 км линейна инфраструктура – 33,1 км канализация и 24,6 км водопровод. Осигурено е екологосъобразно отвеждане, пречистване и заустване на битовите отпадни води в река Панагюрска Луда Яна. Министър Василева каза, че е удовлетворена от най-мащабния проект, реализиран на територията на община Панагюрище - важна и значима инвестиция, която носи много ползи за подобряване живота на хората и възможностите за привличане на нови инвестиции.

Реализацията на водния цикъл на Панагюрище подобрява значително инфраструктурата на общината. Преди са отчитани 60% загуби на вода по ВиК мрежата, изградена предимно с етернитови тръби. В недобро състояние е била и канализационната мрежа, изграждана през периода 1960 – 1975 година, със запушени тръби и чести аварии. „Това вече е история“, каза министър Василева, защото са подновени около 60 км от водопроводната мрежа. С изграждането и модернизацията на подземната инфраструктура се създава възможност за реализирането на други проекти за подобряване на градската среда  по интегриран начин.  

Към момента на територията на община Панагюрище с помощта на ОП „Околна среда“ се изгражда и съвременна регионална система за управление на отпадъците, което напълно ще гарантира спазването на всички европейски екологични изисквания.