РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

12.08.2015

Регистрацията за участие в Европейската седмица на мобилността е отворена.

Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда ежегодно в периода 16-22 септември с цел насърчаване на европейските общини да въведат и подпомогнат устойчивия транспорт. Тази година кампанията се провежда под мотото „Избери. Промени. Комбинирай.“ Общините, които желаят да се включат в кампанията е необходимо да регистрират даденото населено място на следната интернет страница: http://registration.mobilityweek.eu/login.php. Регистрацията може да се направи както на български, така и на английски език. След одобрение на формулярите за участие от страна на националните координатори, в страницата на ЕСМ ще бъде публикувано участието на населеното място- кандидат.

Вижте: Тематични указания, Информация за Европейската седмица на мобилността и Харта за 2015 г., която следва да бъде попълнена (в случаите, когато градът участва за наградата на ЕСМ) и изпратена сканирана по електронен път или в оригинал, по официална поща до Министерство на околната среда и водите на адрес: София 1000, бул. "Мария Луиза"№ 22.

Информация за ЕСМ може да намерите и на интернет страницата на МОСВ на адрес: http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=63

РИОСВ- Пазарджик приканва всички общини, населени места, учебни заведения и др. на територията на област Пазарджик да се включат с подходящи иницитиви в Европейската седмица на мобилността!