РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

08.09.2015

През август експертите на регионалната екоинспекция в Пазарджик извършиха 75 проверки на дейността на 69 промишлени обектa в региона. За отстраняване на констатирани несъответствия са дадени 39 предписания.

Приоритет в контролната дейност на инспекцията през август бяха проверките на дадени предписания в предишни периоди след изтичане на сроковете за изпълнението им. За неупражнен контрол на дейностите, свързани с образуване, събиране, съхраняване, транспортиране и третиране на битови и строителни отпадъци на територията на с. Бяга, община Бацигово на кмета на селото е съставен акт по Закона за управление на отпадъците. За административни нарушения на Закона за водите са съставени два акта - на собственика на цех за перилни и почистващи препарати в гр. Ракитово - за превишение на максимално допустимите концентрации на показатели ХПК и „анион активни вещества” в отпадъчните води на обекта, който заустства в градския колектор. На управителя на В и К дружеството в гр. Велинград е съставен акт за превишени норми при планов емисионен контрол. Извършена е проверка по сигнал на ваканционно селище „Ива”, язовир Доспат за изтичане на отпадъчни води в язовира и за силна, неприятна миризма в района. Сигналът е основателен. На управителя на обекта ще бъде съставен акт за административно нарушение. Дадени са предписания да се преустанови заустването на отпадъчни води в язовира, да се ревизира и почисти септичната яма. Предстои последващ контрол.

През август в РИОСВ постъпиха три сигнала за бедстващи птици - бял щъркел и два обикновени мишелова. След съдействие на служители на инспекцията ранените птици са изпратени за лечение и възстановяване в Спасителния център за диви животни „Диви балкани”– Стара Загора.