РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

28.09.2015

Проверки на РИОСВ – Пазарджик, извършени в периода 1 юни – 15 септември установиха нови нерегламентирани замърсявания с отпадъци на речни корита и в прилежащи територии. В изпълнение на заповедта на министър Ивелина Василева за системен контрол с цел намаляване на риска от разливи на реките, експертите извършиха 25 проверки в 10 общини. Бяха инспектирани поречията на реките Марица, Пишманка и Крива река в община Пазарджик, р. Меченска на територията на община Панагюрище, както и Умишка, Розовска, Стара река, Чепинска, Яденица, Еленка, Луковица, Новомахаленска, Луда, Доспат и Мътница.

Общините Батак и Белово са почистили замърсени с отпадъци терени в коритата на реките Стара, Новомахаленска, Марица и Яденица, констатирани при проверките в периода април – май. Нарушения бяха установени и на територията на община Сърница, но контролът показа, че администрацията й не е решила този проблем. По поречието на р. Доспат, от с. Медени поляни, през с. Побит камък, до вливането й в язовир „Доспат“ при Сърница, е констатирано нерегламентирано сметище от битови отпадъци, вкл. излезли от употреба гуми по брега и коритото на реката, в землището на с. Медени поляни, зад крайпътна чешма, както от двете страни на моста на реката при с. Побит камък. Съставени са актове за административно нарушение на Закона за управление на отпадъците на кметовете на община Сърница, с. Медени поляни и с. Побит камък. Даденото предписание за почистване и предприемане на мерки за недопускане на нови замърсявания е изпълнено. На кмета на с. Бяга, община Брацигово е съставен акт за това, че не е създал необходимата организация за предотвратяване образуването на незаконни сметища по брега на р. Стара река и не е предприел ефективни мерки за прекратяване изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани места.

С цел трайно и устойчиво изпълнение на задълженията на общинските власти и спазване на екологичното законодателство, за констатирани други несъответствия са издадени 14 предписания, 6 от които вече са изпълнени, а за други 5 предстои последващ контрол след изтичане на сроковете за изпълнение. В общините Батак, Ракитово, Панагюрище, Пазарджик, Септември, Белово и Пещера не са констатирани замърсявания. За подобряване на състоянието на речните легла, почистването им от отпадъци и намаляването на риска от разливи на реките, РИОСВ – Пазарджик ще упражнява и през следващите месеци системен и последващ контрол на тези обекти.