РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

09.10.2015

Сигнал за разкопани ливади и образувано нерегламентирано сметище до бетонов център, близо до завод „Кристал” във Велинград, се оказа основателен. Дадени са предписания за почистване от строителни отпадъци и инертни материали на имотите на „Металика”ЕООД и възстановяване на почвената покривка и за почистване от община Велинград на битови отпадъци до бетоновия център в м. „Калище”. Подаден в РИОСВ сигнал за нетърпима миризма и дим от комина на общинската болница е препратен по компетентност на община Велинград, заради необходимост от спешна проверка.

Основателен е сигналът, подаден от граждани на „Зеления телефон”, че Стара река при моста на с. Бяга тече кафява. Взети са водни проби от два пункта. Проверката констатира, че поради запушване, от преливника на колектор-север на градската канализация в Пещера изтичат канализационни води. Проблемът е отстранен.

След сигнал обикновен мишелов със счупено крило е транспортиран за лечение в Спасителния център в гр. Стара Загора. Информация за изхвърлени строителни отпадъци на пътя Златица-Панагюрище, депонирани промишлени отпадъци и утайки край пътя Панагюрище-Пазарджик, и за изсипани контейнери с твърди битови отпадъци на незаконно депо по пътя Лесичово-Мухово, се оказа невярна. Проверката на РИОСВ не констатира такова замърсяване. В един от посочените райони – отсечката между Панагюрище и с. Панагюрски колонии, край републикански път ІІ-37 е извършено почистване на отводнително съоръжение – канавка. Отпадъците са изоставени край пътя, без да се отстранят и предадат за следващо третиране. По предписание на РИОСВ, община Панагюрище е уведомила притежателя и дала срок за отстраняването им.

Сигнал за строителство в защитени зони от НАТУРА 2000, което според подателя му, не е съгласувано с РИОСВ, също се оказа неоснователен. Проверка по документи установи, че сигналът визира изграждането на водопровод за водоснабдяване на с. Грашево, община Велинград. Това инвестиционно намерение е съгласувано от РИОСВ-Пазарджик още през 2009 г. за процедурите ОВОС и Оценка за съвместимост.
Сигнал на гражданин за забелязана умряла риба в яз. „Доспат”, е препратен по компетентност на Басейновата дирекция в Благоевград.

Всички, постъпили на „Зеления телефон” на РИОСВ-Пазарджик и по електронната поща през септември, сигнали за замърсяване и увреждане на околната среда са проверени своевременно. Предприетите мерки са регламентирани в екологичното законодателство.