РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

09.11.2015

Специалисти на РИОСВ–Пазарджик се включиха в екипите за мониторинг на кафявата мечка /Ursusarctos/ в началото на ноември в Западни Родопи. Наблюдението на защитения вид е част от Националната система за биологичното разнообразие, която се координира от Изпълнителна агенция по околната среда.

При наблюденията са установени следи и екскременти от кафяви мечки по три от предварително определените маршрути в териториалния обхват на ДГС Батак и Пещера. Данните за следите, GPS координати и др. обстоятелства са въведени в електронен формуляр чрез специално GPS устройство. Обобщените данни от преброяването на кафявата мечка ще уточнят числеността и динамиката на популацията на вида в региона и страната.

Кафявата мечка /Ursusarctos/ е най-големият хищник у нас. Видът е индикатор за първична дива природа. Обитава Рила, Пирин, Родопите, Стара планина и Витоша. Мечката е застрашен вид, включен е в Червената книга на България. Защитена е от Закона за биологичното разнообразие. Обект на защита е от Бернската конвенция, Директивата за местообитанията, CITES.