РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

07.03.2016

Между две юридически лица бяха разпределени квотите за събиране на лечебни растения под специален режим на опазване и ползване в област Пазарджик през 2016г. В комисията взеха участие експерти на РИОСВ, Регионална дирекция на горите-Пазарджик, ТП Държавно горско стопанство-Пазарджик и еколози от общините Пазарджик и Панагюрище.

За област Пазарджик отпуснатите квоти (кг. сухо тегло) са за следните видове лечебни растения : 500 кг. цвят от Божур червен, 500 кг. грудка от Божур червен, 200 кг. кори от Елшовиден Зърнастец, 200 кг. Иглика /цвят/, 200 кг. Иглика /корен/, 200 кг. плод от Кисел трън, 200 кг. стрък от Лазаркиня, 500кг. стрък от Лудо биле, 500 кг. корен от Лудо биле, 500 кг. стрък от Ранилист, 500 кг. корен от Ранилист, 100 кг. корен от Решетка, 50 кг. стрък Катраника, 100 кг. стрък Тлъстига-лютива и 500 кг. стрък Шапиче. Тези максимално допустими количества за събиране на лечебните растения от естествени находища бяха разпределени между СД “Шарков и сие”, с пунктове в гр. Пазарджик и с. Драгор и ЕТ „Георги Триов” с пункт в гр. Панагюрище.

Отпуснатите квоти са поименни и без право на преотстъпване. За неспазването им се налагат финансови санкции до 3 000 лева и се губи правото за участие в разпределението през следващата календарна година. В 15-дневен срок в РИОСВ трябва да бъде представена информация за находищата, адресите на пунктовете и списък на билкосъбирачите, упълномощени да извършват тази дейност. Необходимо е и позволително за дейността от съответната община или Държавно лесничейство.