РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

19.04.2016

Общо седемнадесет проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Пазарджик ще получат финансиране в рамките на Националната кампания "Чиста околна среда - 2016 г." и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс на тема "Обичам природата и аз участвам".

До 10 000 лв. ще получат проектните предложения на две общини и шест кметства от област Пазарджик - на общините Велинград и Септември и на кметства Мирянци, Сестримо, Щърково, Оборище, Горна Дъбева и Алендарова. В кампания 2016-та са подадени 1217 проекта от общини и кметства. Одобрените са 234.

Финансиране ще получат две училища от област Пазарджик - СОУ "Методи Драгинов", с. Драгиново, община Велинград и СОУ „Христо Ботев”, гр. Септември. Подадените проектни предложения от училища и обединени детски комплекси от страната са 800. С 5 000 лв. ще бъдат финансирани 127 проекта.

Финансиране до 5 000 лева ще получат и проектите на седем детски градини в региона - ОДЗ”Йордан Шопов”, с. Исперихово, община Брацигово, ОДЗ”Иглика”, гр. Пещера, ЦДГ”Брезичка”, гр. Панагюрище, ЦДГ”Детелина”, кметство Мирянци, ЦДГ”Слънчо”, с. Бошуля, ЦДГ”Щастливо детство”, с. Ковачево и ЦДГ”Радост”, гр. Велинград. Постъпилите проекти на детски градини от страната са 683, а одобрените - 115.