РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

12.05.2016

Приключиха проверките на РИОСВ за наличие на нерегламентирани замърсявания с отпадъци в речните легла и прилежащи територии в област Пазарджик.

В изпълнение на заповед на министъра на околната среда и водите от 4 февруари 2016г., РИОСВ уведоми кметовете на всички общини да предприемат мерки за недопускане на зъмърсявания с отпадъци, вкл. на речните легла и прилежащи територии, както и мерки за почистване, ако такива са допуснати до края на месец март.

В периода 29 март – 5 май, екипи от експерти на РИОСВ-Пазарджик извършиха 33 проверки на поречията на реките Марица, Пишмишка, Крива река, Тополница, Луда Яна и притоците й – Елшишка, Панагюрска Луда Яна, Мареш и Банска Луда Яна, на реките Равногорска, Умишка, Розовска, Стара река, Чепинска, река Еленка, Яденица, Бяла, Новомахаленска, Луда, Доспатска, Пиздица и Мътница. За почистване на установени замърсявания са дадени 19 предписания.

В определения срок, края на м. март 2016 год., общините Батак, Стрелча, Ракитово, Пещера, Панагюрище, Сърница и Брацигово са извършили проверки за наличие на нерегламентирани сметища или замърсявания с отпадъци на речните легла и прилежащите територии на реките и са организирали почистването им. Постигнати са добри резултати и не са констатирани замърсявания в общините Стрелча, Пещера, Брацигово и Ракитово, а при останалите – Пазарджик, Батак, Панагюрище и Сърница има малки пропуски. За неизпълнено предписание, да организира почистването на нерегламентирани замърсявания в териториалния обхват на община Лесичово, на кмета на общината ще бъде съставен акт за установено административно нарушение на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/.

В сравнение с 2015 год. са извършени повече проверки, но са констатирани по-малко нарушения и по-малко неизпълнени предписания за почистване на речните легла. В периода от една година между двете кампании се забелязва значително по-добра работа от страна на общините в опазването и почистването на реките на тяхна територия. Констатирани са трайни резултати - недопускане на нови замърсявания на вече почистени през миналата година терени. На много от местата със замърсявания през 2015г., тази година такива не са установени. Мерките, предприети от общините, дават добри и трайни резултати.