РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

27.05.2016

РИОСВ-Пазарджик изпрати две горски ушати сови за доотглеждане в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора. Защитените птици са паднали от дърво в центъра на Пазарджик. Служител на „Паркинги и охрана” информира РИОСВ за случая и приюти птиците до транспортирането им.

РИОСВ напомня, че не винаги, когато намерите млада птица извън гнездото й означава, че тя е бедстваща. След излюпване на пиленцата започва продължителен период на отглеждането им. При врановите птици /Гарван, Сокерица, Сива врана, Сврака, Чавка/ и при совите / Горска ушата сова, Чухал, Бухал, Забулена сова/, малките рано напускат гнездото, а възрастните ги хранят на и от клоните на дървото. Затова, когато става въпрос за спасяване на бебета - птици, трябва да се има предвид, че не всеки случай касае бедстващ вид. Позвънете на съответния компетентен орган за съвет, преди да предприемете каквото и да било, освен ако не се изисква спешна реакция.

Повече информация за действията при намиране на бедстващ вид, вижте на този линк: http://new.riewpz.org/upload/signali_zashtiteni_jivotni-pz.pdf

От началото на годината експертите на РИОСВ-Пазарджик оказаха съдействие за спасяването, лечението и рехабилитацията на осем ранени или бедстващи птици. В Спасителния център в гр. Стара Загора са изпратени два ранени мишелова, четири горски ушати сови, щъркел със счупено крило и ударен от ток керкенез.