РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

08.01.2013

През месец декември 2012г. експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 126 проверки в 113 обекта. Дадените предписания са 40. За нарушения на екологичното законодателство са съставени 6 акта.

За превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, на «Агрофарм» ЕООД, обект - Винарска изба - с. Лесичово и «Завод за хартия Белово» АД, гр. Белово са съставени актове по Закона за водите. За неизвършени собствени периодични измервания, на ЕТ”Десислава Даскалова”, производител на дървени въглища, е съставен акт по Закона за чистотата на атмосферния въздух. На две фирми от Ракитово и Велинград са съставени актове за неизпълнени предписания по Закона за управление на отпадъците. За незаконна сеч в границите на резерват „Купена” е съставен акт по Закона за защитените територии на физическо лице от Пещера.

През месец декември са издадени 16 наказателни постановления на обща стойност 54 300 лева.