РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

05.06.2016

Служители от РИОСВ-Пазарджик, някои от тях с децата си, се включиха в инициативата за почистване на защитена местност „Св. Марина” край с. Варвара на 4 юни 2016г. Те събраха 26 чувала с около 300 кг. битови отпадъци.

Обобщените данни на РИОСВ за събрани и депонирани отпадъци и почистени места от инициативата до 10.30 часа на 5 юни са следните: на общинските депа са извозени общо 443 тона отпадъци. В резултат от участието на близо 4000 доброволци в акцията са почистени 157 локални замърсявания и 19 нерегламентирани сметища.

Почистени са бреговите ивици на язовирите „Батак”, „Широка поляна”, „Малък Беглик”, „Голям Беглик”, „Тошков Чарк” - община Батак, зони в защитените местности „Бекови скали”, „Червената скала” и в летовищата „Атолука”, „Куртлуджа” и „Св. Константин” в общините Брацигово и Пещера, четири екопътеки на територията на община Стрелча, местностите „Вельова чешма”, „Воденицата” и „Чолаков чучур” в община Велинград, района около манастир „Св. Никола”, с. Калугерово и местността „Герена”, с. Динката, община Лесичово. По-чисти след доброволческата акция са посещавани туристически обекти в региона - парк „Клептуза” във Велинград, крепостта „Цепина” и Плиоценски парк - община Ракитово. Акции по почистване се проведоха и в паркове, градинки и междублокови пространства в населените места.

За извозването на отпадъците на общините бяха осигурени безплатни ваучери за гориво от Предприятието за управление на дейности по околна среда към МОСВ. Личните транспортни средства на доброволците също имаха свободен достъп до общинските и регионалните депа.

 

Галерия