РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

07.06.2016

Експертите от РИОСВ–Пазарджик извършиха 114 проверки на 103 обекта. Дадени са 46 предписания за отстраняване на нарушения и предприемане на превантивни мерки.

В резултат от извършената контролна дейност е прекратено изтичане на отпадъчни води от свинекомплекса в с. Априлци към р. Елшишка. Почистени са нерегламентирани сметища и десетки замърсени с отпадъци терени, прекратено е нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци от рехабилитацията на железопътно трасе, преустановена е нерегламентирана дейност с отпадъци от черни и цветни метали от дружество в с. Говедаре. Спасени са четири бедстващи защитени птици - щъркел и три горски ушати сови.

За констатирани административни нарушения са съставени два акта по Закона за водите – на собствениците на мандра в с. Карабунар, община Септември - за лоша поддръжка на пречиствателните съоръжения и на собствениците на рибарник във Велинград - за неизпълнение на предписание и заустване на отпадъчни води без разрешително. Акт е съставен и по Закона за опазване на околната среда, на собствениците на обект за производство на млечни продукти в гр. Стрелча, заради неизпълнение на предписание на РИОСВ.