РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

19.07.2016

До края на 2016 г. операторите на съществуващи бензиностанции трябва да ги оборудват със система за ефективно улавяне на бензиновите пари при зареждане на автомобили. Това е разписано в Наредба №16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини. Ефективността на улавяне на бензиновите пари при зареждане на автомобили трябва да е най-малко 85%, за което операторите на обектите трябва да се сертифицират за съответствие с европейски или национални технически стандарти. Въведени са изисквания и за съотношението бензин – пари при прехвърлянето на горивата.

В териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик общият брой на бензиностанциите е 108. До 31 декември 2016 г. всички обекти трябва да бъдат оборудвани със системи, отговарящи на втори етап на улавянето на бензиновите пари. Лицата, неизпълнили
новите изисквания на наредбата се наказват с глоба от 2000 до 10 000 лв. - за физически лица или имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв. за юридически лица.