РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

21.07.2016

Регистрацията за подкрепа и участие в Европейската седмица на мобилността, която се провежда всяка година от 16 до 22 септември, вече е отворена.

През 2016 г. фокусът е върху темата "Интелигентно и устойчиво придвижване - инвестиция за Европа", с акцент върху мотото "Интелигентно придвижване. Силна икономика."

Европейската комисия предоставя възможност на всички заинтересовани страни да се включат в кампанията, като регистрират свои проекти или практики, насочени към устойчивото придвижване на пътя. За участие в кампанията е необходимо да се направи регистрация на населеното място на интернет-страницата http://www.moew.government.bg/?show=campaigns&cid=78. Там има подробна информация за кампанията, както и помощни материали за нея.

Европейската седмица на мобилността е годишна кампания за устойчива градска мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с политическата и финансовата подкрепа на ГД"Околна среда" и ГД "Транспорт" на Европейската комисия. Целта на кампанията е да окуражи европейските местни власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да се поканят гражданите да се възползват от алтернативите на автомобила.

РИОСВ – Пазарджик приканва общините от област Пазарджик да се регистрират за участие в Европейската седмица на мобилността 2016г.