РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

01.07.2016

Считано от 01.07.2016г. таксите за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими, събирани от ИАОС на основание на следните членове от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите:

- чл. 2, ал. 1, точки 1, 2 и 5, ал. 2, ал. 3, ал. 4,
- чл. 3, ал. 1,
- чл. 4, ал. 1, точки 1, 2 и 3, ал. 2, ал. 3, ал. 4, точки 1 и 2, ал.5,
- чл. 5, ал. 1, точки 1, 2 и 3, ал. 2, точки 1, 2 и 3,

се заплащат по банковата сметка на Изпълнителна агенция по околна среда:

IBAN BG 47 SOMB 9130 3137 0251 01 Банков код: SOMBBGSF
Общинска банка АД, финансов център „Денкоглу“