РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

11.08.2016

В следствие на предприети мерки и засиления контрол за спазване режимите в защитените територии, до момента, в четирите резервата в обхвата на РИОСВ-Пазарджик не са регистрирани горски пожари. През юли пътеките за посетители в резерватите бяха оборудвани с инструменти (тупалки) и предупредителни табели „Не пали огън!“. Плановите проверки в резерватите „Мантарица“, „Дупката“ и „Беглика” през юли не констатираха нарушения на забранителните режими в тях. При извънредна проверка в резерват „Купена“ - м. „Стоилък“ са забелязани нарушители, извършващи незаконна сеч на букови дървета. На място са унищожени три самара, използвани от нарушителите.

Експертите от направление „Биоразнообразие и защитени територии” провериха и състоянието на защитеното дърво от вида бук в на територията на ТП ДЛС „Ракитово“. Състоянието на дървото е добро, но има необходимост от нова табела за обозначаването му.