РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

19.09.2016

Проверките на РИОСВ–Пазарджик, извършени в периода 1 юли – 14 септември не установиха нерегламентирани сметища в речни корита и прилежащите им територии. В изпълнение на заповед на министър Ивелина Василева за системен контрол с цел намаляване на риска от разливи на реките, за периода, експертите извършиха 20 проверки в 53 населени места на област Пазарджик. Инспектирани са поречията на реките Марица, Тополница, Пишманка и Крива река в община Пазарджик, р. Луда Яна на територията на община Панагюрище, както и поречията на реките Стрелченска Луда Яна, Дюлевско дере, Умишка, Пиздица, Тепавишко дере, Яворица, Стара река, Чепинска, Яденица, Еленка, Луковица, Луда, Равногорска, Доспат и Мътница.

В резултат на осъществения контрол и дадените предписания от отпадъци са почистени 41 участъка, разположени край реки. В общините Батак, Брацигово, Пещера, Септември, Стрелча и Сърница не са констатирани замърсявания. Създаена е система за контрол на реките и при наличие на замърсявания се предприемат мерки за своевременно почистване. При останалите общини пропуските са по-големи, но замърсяванията са в малки количества и предписанията за почистването им са изпълнени в определения от РИОСВ срок. Изключение прави община Лесичово, поискала удължаване на срока за изпълнение на даденото предписание.

В сравнение с миналата година, през 2016-та са извършени повече проверки, но са констатирани по-малко нарушения и по-малко неизпълнени предписания. Забелязва се значително по-добра работа от страна на общините в опазването и почистването на реките на тяхна територия. Констатирани са трайни резултати за недопускане на нови замърсявания на почистени от отпадъци терени. Предприетите от общините мерки дават добри и трайни резултати.