РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


03.04.2012

През месец март експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха масирани проверки на републиканските и общински пътища на територията на областта. Проверките са разпоредени от министъра на околната среда и водите и целят засилване на контрола за недопускане на нерегламентирани сметища. Следи се основно изпълнението на задълженията на кметовете по общини за почистването на отпадъците от общинските пътища, пътните съоръжения, обслужващите зони, както и осигуряване на съдове за събиране на отпадъци и извозването им.

още