РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

03.04.2012

През месец март експертите на РИОСВ-Пазарджик извършиха масирани проверки на републиканските и общински пътища на територията на областта. Проверките са разпоредени от министъра на околната среда и водите и целят засилване на контрола за недопускане на нерегламентирани сметища. Следи се основно изпълнението на задълженията на кметовете по общини за почистването на отпадъците от общинските пътища, пътните съоръжения, обслужващите зони, както и осигуряване на съдове за събиране на отпадъци и извозването им.

още