РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

02.10.2016

В късния следобед на 01.10.2016г. РИОСВ-Пазарджик извърши незабавна проверка по сигнал за мъртва риба в р. Марица, под моста на с. Огняново.

Директорът на РИОСВ - Костадин Гешев и на Дирекция"Контрол на околната среда" - инж. Панайот Далакчиев констатираха на място, че сигналът е основателен и разпоредиха щателно обследване на района за следи от източници на замърсяване. Поради напредналия час, експертите на РИОСВ-Пазарджик и на Регионалната лаборатория при Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверката днес, рано сутринта.

При направения оглед по течението на р. Марица - от моста на "Елхим Искра"АД, гр. Пазарджик до моста на реката при с. Огняново са открити единични, на места до 10 екземпляра мъртва риба. Взети са водни проби от реката под двата моста. Моментните показатели на водата не индикират замърсяване. Отчетени са: pH – 7.6, съдържание на разтворен кислород на повърхността - 7.8 мг/л и електропроводимост - 407 микросименса на сантиметър.  Показателите са в границите на допустимите стойности. Експертите инспектираха и Градската пречиствателна станция за отпадъчни води на Пазарджик. При огледа на съоръженията се установи изтичане на непречистени отпадъчни води през преливника на байпаса в реката. По предписание на инспекцията е разпоредено незабавно преустановяване на изтичането. След отваряне на савака на вход механично стъпало, изтичането е преустановено. Като причина за инцидента е посочен планов ремонт и ревизия на помпите за плаващи примеси в пясъкозадържател №2.

Утре, РИОСВ-Пазарджик ще продължи обследването на съществуващите точкови източници на отпадъчни води в локализирания участък. Като възможна причина за измирането на риба в този участък на р. Марица експертите посочват и малкия отток и маловодието на реката.