РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

20.10.2016

Пред учениците от ОУ „Отец Паисий” в с. Гелеменово РИОСВ – Пазарджик представи биоразнообразието на Пазарджишка област. Експерти от дирекция „Превантивна дейност” говориха в три открити урока пред деца от началния и средния курс по въпросите за „Опазване на сухоземната костенурка в България” и „Защитени растения и животни в област Пазарджик”. Учениците се запознаха със защитените видове в региона и с правилните реакции в ситуации, когато животните са беззащитни, бедстват, или по различни причини са попаднали извън естествените си местообитания.

 

Защитените сухоземни костенурки, растителните и животинските видове, обект на опазване на територията, контролирана от РИОСВ-Пазарджик бяха основна тема в презентациите. Екоинспекцията предостави на училището в с. Гелеменово информационни и образователни материали за защитените растения, земноводни и влечуги и за биосферните резервати в териториалния обхват на инспекцията.