РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

24.11.2016

РИОСВ-Пазарджик се включи в отбелязване на Европейската седмица за намаляване на отпадъците заедно с учениците от СУ„Народни будители“, гр. Брацигово, ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик, СУ„Нешо Бончев”, гр. Панагюрище и ОУ”Отец Паисий” в с. Попинци.

„Колко знаете за рециклирането?” Това разбраха учениците от проведен тест в училищата. А от видеоурока на младия изпълнител Ангел Ковачев – любимец на тийнейджърите, как могат да запазят природата чиста.

Особено внимание по време на уроците и дискусиите беше обърнато на ползите от рециклирането на негодни за употреба батерии и акумулатори от домакинствата – спестявят се природни ресурси, енергия, място на сметището и се предотвратяват вредни въздействия върху въздуха и водите. От тематична презентация учениците разбраха какво се случва с негодните батерии в рециклиращите предприятия. РИОСВ предостави на училищата специални контейнери за събиране на негодни батерии и информационни материали.

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) е общоевропейска инициатива, целяща да насърчи дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците.


Галерия