РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

06.12.2016

Експертите от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик извършиха през ноември 102 проверки на 90 обекта. В рамките на контролa са дадени 37 предписания. За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните закони в областта на опазването на околната среда са съставени три акта. Издадени са пет наказателни постановления, с които са наложени една глоба и четири имуществени санкции в общ размер – 46 000 лв. С имуществена санкция от 2000 лева е наказано дружеството „Интерес 3000”ООД за неизпълнено предписание по Закона за опазване на околната среда. По същия закон и за същото нарушение с 2000 лева е глобено физическо лице. За неизпълнение на условия от комплексното разрешително, на „Свиком“АД е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. За установено превишение по някои показатели на индивидуалните емисионни ограничения на „Биовет“АД е наложена имуществена санкция от 2000 лв. по Закона за водите. „Елинор-металс“ЕООД е наказано с 30 000 лв. по Закона за управление на отпадъците за третиране на отпадъци от черни и цветни метали без разрешително.