РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

02.03.2017

Отпуснатите квоти билки под специален режим за област Пазарджик са определени на база подадени заявления от собственици на билкозаготвителни пунктове в региона. Те са за следните видове лечебни растения: 500 кг. Лудо биле, 400 кг. Шапиче, 250 кг. Ранилист, 250 кг. Кисел трън, 200 кг. Решетка, 150 кг. Лазаркиня, 100 кг. Зърнастец - елшовиден и 50 кг. Катраника.

Разпределението е извършено със заповед на директора на РИОСВ и проведена междуведомствена комисия, като квотите са предоставени на заявителя - СД”Шаркови и сие”, гр. София. Заготовката ще се извършва в организирани билкозаготвителни пунктове на фирмата в гр. Пазарджик и с. Драгор. Еконспекцията осъществява контрол за изпълнение на заповедта. Отпуснатите квоти са поименни и без право на преотстъпване. За неспазването им се налагат финансови санкции до 3 000 лева и се губи правото за участие в разпределението през следващата календарна година. В 15-дневен срок в РИОСВ трябва да бъде представена информация за находищата, адресите на пунктовете и списък на билкосъбирачите, упълномощени да извършват тази дейност. Необходимо е и позволително за дейността от съответната община или Държавно лесничейство.

Допустимите за събиране през 2017г. количества билки (кг сухо тегло) от естествените находища на видовете лечебни растения, поставени под специален режим на опазване и ползване са определени със заповед на министъра на околната среда и водите от 3 февруари 2017г. В документа се посочва кои лечебни растения са под специален режим на опазване и ползване и кои е забранено да се събират с търговска цел през 2017г.