РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

07.04.2017

Повторна проверка по сигнал за намерена мъртва риба в р. Семчин дере локализира източника на отпадъчни води, изтичащи от площадката на „Коловаг”АД в Септември. Предписанието на РИОСВ – Пазарджик да бъде открит източника на изтичането на отпадъчни води от площадката на дружеството е изпълнено. Установено е, че това е стара канализационна тръба, пресичаща площадката, която е срязана и затапена. Изтичането е преустановено.

В дерето се изливат чисти води с дебит 2 литра в секунда за оводняване и повишаване концентрацията на разтворения кислород.

Ако анализът на водните проби покаже замърсяване на водното тяло, РИОСВ– Пазарджик ще предприеме съответните административно-наказателни мерки.