РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

23.05.2017

По повод Международния ден на биологичното разнообразие, експерти на РИОСВ-Пазарджик изнесоха два открити урока пред ученици начален и среден курс от ОУ„Св.Св. Кирил и Методий” в гр. Ветрен. Презентацията на тема: ”Защитени територии, животни и растения в област Пазарджик” беше посрешната с интерес и породи въпроси за определени растителни и животински видове,

за които децата не знаеха, че са защитени и трябва да бъдат опазвани – лалугер, костенурка, царски орел, петнист пор и др.

Интерес предизвика и темата за природното богатство на Бесапарските ридове. Учениците и учителите получиха магнити с петте най-ценни и атрактивни защитени растения в региона, а експертите на РИОСВ покана за нови срещи в училището на гр. Ветрен.