РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

07.06.2017

Екоинспекцията в Пазарджик санкционира „КОЛОВАГ“АД, Септември – площадката на Вагоноремонтен завод, за заустване на отпадъчни води без разрешително.

През май експертите извършиха 120 проверки в 108 обекта и издадоха 36 предписания за отстраняване на установени несъответствия и предприемане на мерки. Изпълнението им доведе до опазване чистотата на речните легла и на републиканската и общинската пътна мрежа в общините Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Брацигово, Белово, Ракитово и Септември, до ликвидиране на незаконно сметище край с. Панагюрски колонии, община Панагюрище. Почистени са терени в община Велинград, ликвидирано е замърсяване край пътя, обслужващ общинско депо – Ракитово, възстановена е оградата на общинско депо в Брацигово. Почистените от отпадъци терени през последния месец са с площ около 6 дка.

Проверките установиха и нарушения по управление на отпадъците. Констатирани са излезли от употреба моторни превозни средства, отпадъци от тях и отпадъци от черни метали в частен имот в с. Злокучене, община Септември. Съставен е акт по Закона за управление на отпадъците на физическо лице. Акт е съставен и на физическо лице от с. Динката за същото нарушение, констатирано през април.
За това, че предлага за продажба в сайт част (рог) от дива коза е съставен акт на физическо лице за това нарушение на Закона за биологичното разнообразие.

За неизпълнено предписание да представи в РИОСВ – Пазарджик документи, сертифициращи извършваната дейност, е съставен акт по ЗООС на предприятие за производство на хладилни витрини в Пазарджик. С наказателно постановление е наложена „имуществена санкция“ в размер на 2000 лв. по ЗУО, за неводене на отчетност по отпадъците, на „ПФБ Пресо Фондал – България“ЕООД, фирма за производство на алуминиеви отливки в с. Варвара, община Септември.
За периода са предприети действия по дванайсет сигнала и по три жалби.