РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

12.06.2017

В периода 12 май – 2 юни 2017г. експерти на РИОСВ извършиха 22 проверки за чистотата на републиканската и общинска пътна мрежа в област Пазарджик. Дадени са 9 предписания за почистване на замърсявания, някои от които са отстранени още в момента на проверката /напр. малки количества отпадъци на изхода от с. Мененкьово в посока с. Аканджиево, община Белово/.

В резултат на контролнатa дейност, дадените и изпълнени предписания са ликвидирани 4 нерегламентирани сметища и замърсявания с отпадъци на други 10 места на територията на община Велинград. Почистено е замърсяване с битови и строителни отпадъци на входа на с. Попинци, посока с. Левски, край чешма, преди с. Бъта, по път в м. „Свети Никола“, община Панагюрище и на крайпътна канавка при хотел „Сенатор“, м. „ Цигов чарк“.

Не са установени замърсявания на пътищата от общинската и републиканска пътна мрежа, както и наличие на нерегламентирани сметища в общините: Брацигово, Белово, Пещера, Лесичово, Ракитово и Стрелча. Предстои последващ контрол за изпълнение на дадените предписанията в общините Пазарджик и Септември.

Подобрена грижа от страна на общините отчитат проверките на РИОСВ-Пазарджик. Констатираните нарушения и случаите на нови замърсявания на вече почистени участъци край общинската и републиканска пътна мрежа са по-малко, в сравнение с 2016г.

Седем държавни горски стопанства и две държавни ловни стопанства уведомиха инспекцията за предприети действия за опазване и поддръжка на чистотата на териториите от държавния горски фонд /ДГФ/, вкл. обслужващите пътища и пътни съоръжения, местата за отдих и къмпингуване.