РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

28.06.2017

Експерти на РИОСВ-Пазарджик провериха на 27 юни сигнал за наличие на мъртва риба в река Стара при моста на главен път Брацигово – Капитан Димитриево.

Екип на РИОСВ - Пазарджик, Басейновата дирекция за ИБР в Пловдив и Регионалната лаборатория към ИАОС извърши оглед по поречието на реката в присъствието на гражданина, сигнализирал чрез тел. 112 инспекцията за проблема.

Констатирано е бледо кафяво оцветяване на водите и мъртва риба с размери 6-15 см. в застойни зони на речното легло. Взети са водни проби за анализ от отпадъчните води на двата точкови източника, разположени по течението на реката. Едната проба е от пречиствателната станция за производствени отпадъчни води на „Биовет”АД, втората от Градската пречиствателна станция за отпадъчни води на Пещера.

На ”Биовет”АД е дадено предписание за ревизия на довеждащия колектор за отпадъчни води, след механичното стъпало и за подмяна на затвора на байпаса.

Възможна причина за мъртвата риба в река Стара, освен установените понижени стойности на разтворен кислород в резултат на рязкото затопляне може да е и залпово замърсяване от изпуснати отпадъчни води. След анализа на водните проби ще се изясни причината за инцидента.