РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

18.07.2017

Експерти на РИОСВ-Пазарджик извършиха незабавна проверка по сигнал от кмета на с. Цар Асен за изтичане на дренажни води от водоем за богати разтвори в река Луда Яна. Сигналът е получен на 17.07.2017 г. в 17.15 ч. от тел.112.

В 18 ч. експертите са установили, че нивото на водоема за богати разтвори, стопанисван от „Еко Медет” ЕООД е повишено до кота 230 см и е започнало дрениране на вода в реката с дебит около 10 л/сек. При извършеното замерване е установено наличие на мед над допустимите норми в дренираните води. Причината е аварирала помпа. Предприети са спешни мерки за подмяната й с резервна, която също е аварирала. РИОСВ е предписала спешно изграждане на предпазен борд, за да не се допусне преливане.

Екоинспекцията уведоми за инцидента РЗИ и областния управител на Пазарджик.

Рано тази сутрин е сформирана работна група от служители на „Панагюрска медна компания” и „Еко Медет” ЕООД за доставка и монтаж на високонапорна помпа. Изграден е предпазен борд от чували с пясък за повишаване височината на приливната стена. В 13 ч. помпата е пусната в действие. Изпомпването на дренажните води продължава. Експертна работна група осъществява контрол за изпълнение на дадените предписания.

Експертите на РИОСВ, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС днес извършиха нов оглед на речното корито. Взети са водни проби от три точки – преди и след смесването на дренажните води, както и от р. Луда Яна при с. Росен. На място са измерени активна реакция pH, разтворен кислород и електропроводимост. Предстои анализ в акредитирана лаборатория.

По искане на РИОСВ и по разпореждане на областния управител на Пазарджик от ВЕЦ „Черногорово” в р. Луда Яна ще бъдат пренасочени допълнителни водни обеми като мярка за ограничаване на замърсяването.