РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

Регистрацията за участие в Европейската седмица на мобилността за 2017г. е отворена!

09.08.2017

Европейска седмица на мобилността (ЕСМ) 16-22 септември 2017г. ще бъде на тема „Чиста, споделена и интелигентна мобилност“ под мотото „Заедно стигаме по-далеч“. Всяка година Европейска седмица на мобилността се фокусира върху определена тема, свързана с устойчивата мобилност. От местните власти се изисква да организират дейности за своите граждани на базата на тази тема. Постоянните мерки, инициирани през годината, също е добре да подкрепят темата.
 
Споделеното ползване на автомобили е най-разпространената форма на споделена мобилност. Чрез използването на общи средства за придвижване можем да намалим разходите си и въглеродния отпечатък. Най-доброто от всичко е, че можем да срещнем нови хора и да направим пътуването по-разнообразно. Интелигентните технологии, като мобилни приложения и онлайн платформи, спомагат за повишаване на ефикасността на мобилността, спестяване на пари и подпомагане на околната среда. Новите приложения направиха по-лесно от всякога да управляваме заедно мобилността си.
 
За участие в инициативата е необходимо да се направи регистрация до 16.09.2017г. на официалния сайт на кампанията http://www.mobilityweek.eu/ Регистрацията е възможна на български език чрез българския сайт на кампанията https://www.mobilityweekbg.com/, който препраща регистрационната форма и съдържа подробни указания и информация за кампанията.
 
Всеки град може да се включи в инициативата чрез организиране на дейности по всички три критерии или по един от следните:
 
1. Организиране на седмица с дейности, отчитащи тазгодишната тема „Чиста, споделена и интелигентна мобилност“: събития и игри на открито, велопоходи, беседи, лекции и др., насърчаващи обществения транспорт, колоезденето и ходенето.
2. Изпълнение на поне една нова постоянна мярка за осигуряване на разумното придвижване и споделяне на пространството в града: по-широки тротоари, нови ленти за велосипеди и автобуси, нова схема за намаляване на трафика и др. Постоянните мерки мотивират хората да сменят личния си автомобил с екосъобразни начини на придвижване. Тези мерки не е нужно да са скъпи, целта е да се покажем ангажимента на града за устойчива градска мобилност.
3. Организиране на Ден без автомобили (по възможност на 22 септември): необходимо е да се затворят едно или няколко пространства, запазени за пешеходци, велосипедисти и обществен транспорт за един ден.
 
Само официалните местни власти могат да регистрират града за ЕСМ! Повече информация за трите критерия, включително предложения за тяхното прилагане, може да бъде намерена в Наръчника за 2017г.
 
След провеждане на ЕСМ, градовете организирали дейности по трите критерия се считат за "Златни участници" и ще могат да кандидатстват за Наградата на ЕСМ. От 22 септември до края на октомври "златните" участници, следва да изпратят подписана Харта и да подадат заявление (формуляр) за участие в церемонията по награждаването. Информация за формата на заявлението ще бъде публикувана на следния е-адрес: http://www.mobilityweek.eu/emw-award Десетте града финалисти ще бъдат определени от избрано от Европейската комисия жури.
 
Как да се включите и регистрирате за участие в ЕСМ?
Информация за общини, училища, НПО, фирми, вижте Тук!
Регистрация на общини: Тук.
Регистрация на училища, НПО, фирми и др: Тук.