РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

29.02.2012

Кметовете на населени места да засилят контрола за недопускане изгарянето на автомобилни гуми, отработени масла и синтетични материали, призовава РИОСВ - Пазарджик. Това се налага във връзка с подадени сигнали за изгаряне на гуми с цел отопление на оранжерии и извличане на вторични суровини.

На 17 февруари експерти на РИОСВ-Пазарджик провериха сигнал за горене на гуми в оранжерия в село Мало Конаре. Проверката потвърди факта, че в горивния котел на «Ран инвест къмпани» ЕООД (оранжерии за производство на селскостопанска продукция) се извършва нерегламентирано изгаряне на каучукови отпадъци. На собственика е съставен акт. За такова нарушение на Закона за управление на отпадъците финансовата санкция за юридически лица е от 2 000 до 40 000 лева.

Тежката зима и трудните условия за набавяне на традиционната иглолистна маса за горене е допълнителна предпоставка да се заостри вниманието за недопускане на изгаряне на неразрешени вещества. При горенето на гуми, отработени масла и синтетични материали те се превръщат в неорганизиран източник на вредни емисии в атмосферата, като се отделят въглероден окис, циановодород, метан, тежки метали, фурани и диоксин, които са канцерогенни.

Подобни действия не само крият риск за здравето на хората, но са и нарушение на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за управление на отпадъците. Предвидената глоба за физически лица е от 300 до 1 000 лв.