РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик


Оперативна програма
"Околна среда 2014-2020 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2014-2020г.'
Краен срок за регистрации по REACH
REACH 2018

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал на гише „Административно обслужване” на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.


16.09.2017

Служители от РИОСВ-Пазарджик, някои от тях с децата си, почистиха днес  голяма част от крайбражната зона на яз. "Батак" в местността "Дъното" и събраха 32 чувала с около 250 кг. битови отпадъци.

Обобщените данни на РИОСВ за събрани и депонирани отпадъци и почистени места от инициативата до този час са следните: на регионалните и общински депа в областта са извозени общо 318 тона отпадъци. В резултат от участието на близо 5 200 доброволци в акцията са почистени 169 локални замърсявания.

За извозването на отпадъците на общините са осигурени безплатни ваучери за гориво от Предприятието за управление на дейности по околна среда към МОСВ. Личните транспортни средства на доброволците също имат свободен достъп до общинските и регионалните депа.

 

Галерия