РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

22.02.2012

През 2011 година в РИОСВ-Пазарджик постъпиха 313 уведомления за инвестиционни предложения на граждани и фирми. Постъпилите искания за преценяване необходимостта от ОВОС са 46. Издадените решения са 39, от които 2 са със заключение “подлежи на ОВОС” и 37 със заключение “не подлежи на ОВОС”. Издадени са 246 становища за инвестиционни предложения, които не подлежат на преценяване необходимостта от ОВОС или задължителен ОВОС.

През 2011 година са проведени до различни етапи 6 процедури по ОВОС на инвестиционни предложения от компетентност на директора на РИОСВ.

Като цяло 2011 г., запазва тенденцията за намаляване броя на инвестиционните предложения.

През 2011г. в РИОСВ постъпиха и 11 искания за преценяване на необходимостта от екологична оценка на Подробни устройствени планове за урегулиране на поземлени имоти, за инвестиционни предложения за фотоволтаични системи, общински програми за управление на отпадъците и др. Запазва се интереса за реализиране на инвестиционни намерения за производство на електроенергия от възобновяеми източници - фотоволтаични инсталации.