РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

02.02.2018

Експерти на РИОСВ-Пазарджик и БДЗП-Пловдив се включиха в отбелязването на Световния ден на влажните зони – 2 февруари в ОУ„Проф. Иван Батаклиев” в Пазарджик. Темата на кампанията за 2018г. е „Влажните зони и устойчивото градско бъдеще“. Обобщение на резулататите от януарското преброяване на водолюбивите птици във влажните зони на област Пазарджик и презентацията на тема „Важни Рамсарски места в България” разясни на учениците от 5”в” клас защо трябва да ценим и опазваме влажните зони.

В градовете или в близост до населените места те допринасят за осигуряване на по-добра жизнена среда. Имат важна роля за кръговрата на водата, като възстановяват водните запаси и похранват подпочвените води, поддържат богатство от растения, риби, земноводни, влечуги, птици, бозайници и безгръбначни, предпазват от наводнения, плодотворните почви около тях са подходящи за земеделие, предлагат добри условия за отдих и туризъм.

Влажните зони са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. В списъка на конвенцията за влажните зони с международно значение, България е представена с 11 влажни зони, с обща площ 35 380,2 ха, представляващи 0,32 % от територията на страната. Това са “Атанасовско езеро”,“Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”.