РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

19.04.2018

Трийсет и четири проекта на общини, кметства, училища и детски градини от Пазарджишка област ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2018“ и обявения от МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам"“

До 10 000 лева ще получат 13 проектни предложения на общините Ракитово и Стрелча (2) и на кметствата в селата Дебращица, Памидово, Церово, Аканджиево, Пищигово, Пашови, Рохлева, Левски, Исперихово и Сарая. Финансиране от 5000 лв. ще получат 12 училища от региона – професионалните гимназии по химични и хранителни технологии и механоелектротехника и три основни училища в Пазарджик – „Христо Смирненски”, „Стефан Захариев” и „Христо Ботев”. Три са одобрените проекти на училища в община Лесичово - на ОУ „Кочо Честименски”, с. Динката, ОУ „Христо Ботев”, с. Церово и ОУ „Христо Ботев”, с. Калугерово. Финансиране са спечелили и проектите на ОУ „Св. Неделю Иванов”, с. Поибрене, ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Пещера, ОУ „Свети. Кирил и Методий”, гр. Ветрен и ОУ „20-и април” в гр. Панагюрище.

9 детски градини от областта ще получат до 5000 лева: „Радост” и „Зорница” в Пазарджик, „Приказно вълшебство” в Септември”, „Детски рай” и „Фантазия” от Велинград, „Звънче” и „Пролет” от Панагюрище, „Надежда” в с. Бъта и „Мечо Пух” в с. Оборище.

Основните дейности по утвърдените проекти са свързани с почистване и облагородяване на терени, създаване и възстановяване на зони за отдих, изграждане на детски и спортни съоръжения, спортни уреди, съоръжения за игра на открито и пр. Проектите на училищата и детските градини са за създаване на еко кътове, информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване, учебни пособия и образователни материали.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите за общини и кметства е до края на ноември 2018 г., а за училища, детски градини и детски комплекси – до края на октомври 2018 г. Изпълнението им ще бъде проследено от РИОСВ – Пазарджик. След проверка и протоколиране на заложените и изпълнените дейности, директорът на екоинспекцията одобрява коректната реализация пред ПУДООС.