РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

17.02.2012

РИОСВ даде положителна оценка на качеството на доклада за ОВОС и доклада за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение "Изграждане на регионално депо за отпадъци на площадка 16, с.Алеко Константиново".

РИОСВ-Пазарджик определя община Пазарджик, кметство с.Алеко Константиново и община Ракитово като засегнати, където следва да бъдат организирани обществени обсъждания на доклада за ОВОС, доклада за оценка степента на въздействие и оценката по чл. 99а от Закона за опазване на околната среда.

Предвид разпоредбата на чл.16, ал.2 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Пазарджик предоставя достъп до доклада за оценка степента на въздействие чрез интернет страницата си - на адрес: http://www.riewpz.org/ - ключова тема - Издадени решения, доклади\Oдобрени доклади за оценка на въздействие на инвестиционни предложения