РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

10.01.2019

РИОСВ-Пазарджик отговори на 28 заявления за достъп до обществена информация на журналисти, граждани, НПО, институции и фирми през 2018 г. От правото си на достъп до информация за състоянието на околната среда се възползваха 22 институции и фирми, 3 граждани, 2 неправителствени организации и един журналист.

Двадесет и пет заявители получиха исканата информация. Три от заявленията са препратени по компетентност. Няма издадени решения за отказ. Деветнадесет от подадените заявления са свързани с процеси на вземане на решения, четири - с упражняване на законови права и интереси, други четири - с отчетност на институцията и едно - с резултати от контролната дейност. Институциите и фирмите разчитат на служебна информация от РИОСВ–Пазарджик, налична или нарочно обработена от експертите при изготвянето на общински планове, програми и стратегии и при реализирането на инвестиционни намерения.

Съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за опазване на околната среда, всеки гражданин има право на достъп до информация за състоянието на компонентите на околната среда и факторите, които могат да им окажат въздействие.