РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

22.02.2019

 

      Регионалната инспекция по околна среда и води  в Пазарджик даде предписания на кметовете на общини в региона да почистят от замърсявания с отпадъци речните корита. Мярката се предприема с цел превенция, във връзка с изискванията на Закона за управление на отпадъците и по заповед на министъра на околната среда и водите, изпратена до всички регионални инспекции.

          До всички кметове в Пазарджишка област са изпратени писма, в които се дава срок до 25 март при констатиране на замърсяване с отпадъци на речните легла и прилежащите територии да се извърши почистване. При неизпълнение на дадените предписания ще се предприемат административно-наказателни мерки, предвидени в Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците.