РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

10.02.2012

Две юридически и едно физическо лице са заявили в РИОСВ – Пазарджик намерение за изкупуване на лечебни растения под ограничителен режим на ползване през 2012 година.

Заповед на министъра на околната среда и водите от 10 февруари 2012 г. определи квоти за допустимите за събиране през тази година количества билки от естествени находища извън територията на националните паркове.

За област Пазарджик отпуснатите квоти ( кг.сухо тегло ) са за следните видове лечебни растения : 200 кг. цвят и 100 кг. грудка от Божур – червен, 100 кг. кори от елшовиден Зърнастец, 300 кг. Иглика /цвят/ и 90 кг. Иглика /корен/, 600 кг. плод Кисел трън, 300 кг. стрък Лазаркиня, 600 кг. лист Лудо биле, 300 кг. корен Лудо биле, 350 кг. стрък Ранилист - лечебен, 90 кг. корен Ранилист - лечебен, 180 кг. корен Решетка, 100 кг. стрък Тлъстига-лютива и 300 кг. стрък Шапиче.

Отпуснатите квоти са поименни и без право на преотстъпване. При неспазване на определените квоти фирмите търпят финансови санкции до 3 000 лева и губят право за участие в разпределението през следващата календарна година.

На територията на РИОСВ-Пазарджик са регистрирани 80 билкозаготвителни пункта. Представените в инспекцията отчети показват, че изкупените количества не надхвърлят одобрените квоти. През 2011 г. не бяха констатирани нарушения при изкупуването и съхранението на лечебни растения под ограничителен режим на ползване.