РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

20.05.2019

Международният ден на биологичното разнообразие – 22 май е иницииран и обявен с цел подобряване на информираността за проблемите на биологичното разнообразие на Земята. През тази година темата на екологичния празник е „Нашето биологично разнообразие, нашата храна, нашето здраве“. През тази година честванията на 22 май ще се фокусират върху биологичното разнообразие, като основа за нашата храна, здраве и ключов катализатор за трансформирането на хранителните системи и подобряването на човешкото здраве. Темата има за цел да осведоми, че храненето, системите на хранене и здравето зависят от биологичното разнообразие и здравите екосистеми.

 

 Секретариатът на Конвенцията за БР предостави на шестте езика на ООН  информационни материали, логото, ключови послания, мероприятия по отбелязване на деня в различните държави-членки на Конвенцията на адрес: www.cbd.int/idb/2019.

През месец май отбелязваме още Световния ден на климата - 15 май и Световния ден на пчелите - 20 май.

Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие e отворена за подписване на 5 юни 1992г. в Рио де Жанейро и влиза в сила от 29 декември 1993г., когато е взето е решение тази дата да бъде и Международен ден на биологичното разнообразие. На 20 декември 2000 г. Общото събрание на ООН гласува нова дата- 22 май, и от 2001г. Международният ден на биологичното разнообразие се чества на 22 май. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996г.и става равноправна страна-член, като полага усилия за адекватни мерки и действия по нейните приоритети.