РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

04.06.2019

Темата на Световния ден на околната среда– 5 юни за 2019 г. е „Замърсяване на въздуха - не можем да спрем да дишаме, но можем да предприемем стъпки за подобряване качеството на въздуха". Мотото на кампанията "Заедно можем да спрем замърсяването на въздуха" акцентира върху индивидуалната роля на всеки човек в борбата срещу замърсяването на въздуха.

Тазгодишното издание на Световния ден на околната среда насочва вниманието на световната общественост към влиянието на замърсеността на въздуха върху здравето човека и растежа на икономиката.
Световният ден на околната среда е провъзгласен на 15 декември 1972 г. на 27-та сесия на Общото събрание на ООН в Стокхолм, Швеция. Тогава е приета декларация за околната среда, която е и първият международен договор за принципите на екологична защита на Земята. В своята резолюция общото събрание призовава държавите и организациите, членуващи в ООН, ежегодно в този ден да провеждат мероприятия, демонстриращи стремежа им за опазване и подобряване на околната среда.

Повече информация за инициативата в световен мащаб можете да намерите на адрес: www.worldenvironmentday.global