РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

13.09.2019

Къде чистим ние:
В деня, определен за почистване - 14 септември 2019 г., от 09:30 ч. служители на РИОСВ – Пазарджик, Областна администрация и членове на техните семейства, ще чистят  района около мост „Атлантик” и  местност „Писковец” в Пазарджик. Обект на почистването ще са битови отпадъци и отпадъци от опаковки, които могат да бъдат отстранени ръчно.

Министерство на околната среда и водите е традиционен участник и основен партньор в организирането и провеждането на кампанията на bTV Media Group „Да изчистим България заедно“. За осма поредна година служителите на министерството ще се включат активно в инициативата. Традиционно МОСВ осигурява финансови средства за чували, ръкавици за почистването, както и ваучери за гориво, за транспортиране на събраните отпадъци. Както и през предходните години на кампанията, събраните отпадъци от замърсените терени ще се депонират само на депа отговарящи на нормативните изисквания, в периода 14 и 15 септември, без да се заплащат отчисления по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците. Експертите от регионалните екоинспекции и МОСВ ще събират и обобщават информацията за събраните отпадъци по време на кампанията.