РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

13.01.2012

На 20 януари изтича срокът за подаване в РИОСВ на обобщена годишна справка за 2011г. от билкозаготвителите в област Пазарджик.До тази дата те са длъжни да предоставят в РИОСВ информация за количествата билки, изкупени и реализирани на пазара през предходната година и наличните към момента в складовите им бази.

През 2011г. в РИОСВ-Пазарджик бяха регистрирани нови 6 пункта за изкупуване на билки. Общият им брой в областта вече е 82. До момента в РИОСВ са подали годишни справки за 2011г. собствениците на 2 билкозаготвителни пункта. След изтичане на регламентирания срок експертите ще извършат проверки на пунктовете. Подалите неверни данни и неспазилите срока търпят санкции.

За тези нарушения в Закона за лечебните растения са предвидени глоби за физически лица от 100 до 1 000 лева. На юридически лица се налага имуществена санкция в размер от 300 до 2 500 лева.