РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

02.08.2020

Експерти от РИОСВ и Регионалната лаборатория към ИАОС в Пазарджик провериха днес сигнал за мъртва риба в река Равногорска. Сигналът и подаден от кмета на Брацигово до РИОСВ–Пазарджик.

Извършен е оглед на участък от реката в присъствието на кмета на с. Равногор. Моментните показатели на водата в р. Раваногорска не показват отклонения от нормите. Проби са взети от трите колектора на канализационната система на селото, които са единствените точкови източници на отпадъчни води, разположени по течението на реката, както и от мандра "Равногор". Тя разполага с трикамерно пречиствателно съоръжение, което е включено в канализацията, преди заустване 1 на канализационната система на селото. Умрялата риба е установена вчера на 30 метра от заустване 3 на канализацията на с. Равногор. От мястото, локализирано със сигнала, също са взети водни проби. На собственика на мандрата е дадено предписание за почистване на пречиствателното съоръжение.

Резултатите от анализите на водните проби ще бъдат  обявени от БД ИБР - за река Равногорска и от РИОСВ-Пазарджик -  за точковите източници.