РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

11.03.2021

Трийсет и шест проекта на общини, кметства, училища, ОДК и детски градини от Пазарджишка област ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2021“ и обявения от МОСВ и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“.

До 10 000 лева тази година ще получат 12 проектни предложения на общините: Стрелча (4), Септември (2), Брацигово(2), Белово(2), Велинград (1) и Панагюрище(1). Финансиране от 5000 лв. ще получат проектите на 15 училища и детски комплекси от региона, сред които са професионалните гимназии по матетематика и химични и хранителни технологии и началните училища ”Васил Левски” и „Отец Паисий” в Пазарджик. Три са одобрените проекти на училища в община Велинград – на ИОУ„Христо Ботев”, ПГИТ”Алеко Константинов” и на ЦПЛР-ОДК-Велинград. Финансиране са спечелили и проектите на: НУ”Васил Петлешков”, гр. Брацигово,  ЦПЛР-ОДК-Пещера, гимназията в гр. Сърница и основното училище в с. Медени поляни, основните училища в с. Динката и в с. Церово, общ. Лесичово и в с. Ковачево, общ. Септември, както и  СУ”Св.Св. Кирил и Методий” в гр. Стрелча.

Девет са одобрените проектни предложения на детски градини от област Пазарджик. За тях, финансиране от ПУДООС до 5000 лева, ще получат детските градини „Калина Малина”, „Юрий Гагарин” и „Дъга” в гр. Пазарджик, „Вълшебство” в с. Козарско (общ. Брацигово), „Иглика” и „Слънчо” в гр. Пещера, „Надежда” в с. Бъта и „Пролет” в гр. Панагюрище,  както и „Катя Ванчева” в гр. Батак.

Основните дейности по утвърдените проекти са свързани с почистване и облагородяване на терени, създаване и възстановяване на зони за отдих, изграждане на детски и спортни съоръжения и др. Проектите на училищата и детските градини са за създаване на екологични класни стаи и арт сцена на открито, създаване на еко-кътове, монтиране на детски фитнес уреди и спортни съоръжения на открито. Изпълнението им ще бъде проследено от РИОСВ – Пазарджик. След проверка и протоколиране на заложените и изпълнените дейности, директорът на инспекцията одобрява коректната им реализация пред ПУДООС.