РИОСВ Пазарджик

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пазарджик

a- a a+

Оперативна програма
"Околна среда 2021-2027 г."
Оперативна програма 'Околна среда 2021-2027г.'
Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

плащане чрез ПОС терминал с карти Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro

iso9001

02.02.2022

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари като целта е повишаване на глобалната осведоменост за значението на влажните зони.
Тази година за първи път Световният ден на влажните зони ще се отбелязва официално под егидата на ООН – с резолюция на Общото събрание на ООН от 30 август 2021 г., 2 февруари е обявен за международен ден на влажните зони.
С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата.

Темата за 2022 година е „Влажните зони за хората и природата“.
Основното послание на кампанията тази година е да ценим, управляваме, възстановяваме и разбира се – обичаме влажните зони, защото ако искаме да вдъхновим действия за опазването им, трябва да запалим по-голяма съпричастност към тези бързо изчезващи екосистеми.
Влажните зони са богати на биологично разнообразие и основни екосистеми:
Влажните зони покриват приблизително 6 % от сухоземната повърхност на Земята. Те могат да бъдат соленоводни или сладководни, вътрешни или крайбрежни, естествени или създадени от човека.
- Сладководни влажни зони: реки, езера, извори, заливни равнини, торфища, мочурища, блата
- Солени влажни зони: естуари, кални плитчини, солени блата, мангрови гори, лагуни, коралови рифове, мидени рифове
- Създадени от човека: рибарници, оризища, язовири, солници

Естествените влажни зони намаляват:
- 35% от влажните зони в света са изчезнали от 1970 г.
- Влажните зони изчезват три пъти по-бързо от горите.
- Зависимите от влажните зони видове – растения и животни са изложени на риск от изчезване
-Човешкото благополучие, поминъкът и здравето на планетата са застрашени.

Загубата на влажни зони се отразява на хората и планетата:

Водна сигурност
•    Влажните зони осигуряват почти цялата прясна вода.
•    Бъбреците на Земята, богатата на тиня почва на влажните зони и растенията филтрират вредни токсини, селскостопански пестициди и промишлени отпадъци – така осигуряват безопасна вода за пиене.
•    Докладът за водите на ООН (2018 г.) отчита влажните зони като базирани на природата решения, които могат да помогнат за подобряване на качеството на водата.
•    Вече 2,2 млрд души са без безопасна питейна вода, а 485 000 умират всяка година.
•    Несигурността за вода е в основата на конфликти в поне 45 държави през 2017 г.

Благополучие и култура
Влажните зони осигуряват места за отдих, културни дейности и ползи за психичното здраве, свързани с взаимодействието с природата.

Три действия за отговор за спиране на загубата на влажни зони:
ОЦЕНЯВАЙТЕ техните многобройни ползи и решения, базирани на природата
УПРАВЛЯВАЙТЕ разумно и използвайте устойчиво, за да ги запазите и поддържате
ВЪЗСТАНОВЯВАЙТЕ за съживяване на биологичното разнообразие и живота

Информация за Световния ден на влажните зони, както и материали по темата, са налични на интернет страницата на Рамсарската конвенция - http://www.ramsar.org, на ниво World Wetlands Day.